St. Francis Methodist School

ลภัส แก้ววิศิษฎ์

St. Francis Methodist School

Oregon, United States

Oregon State University

หนูอยากขอบคุณพี่ๆ GENT มากๆนะคะ ที่คอยประสานงานให้ข้อมูลให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มและดูแลครอบครัวหนูเป็นอย่างดีมาเสมอ ถ้าไม่มีพี่ๆช่วยดูแลแนะนำ ทุกอย่างคงไม่ราบรื่นขนาดนี้ ขอบคุณมากๆนะคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +