ความประทับใจจากน้อง

ศกลวรรณ แซ่ลิ้ม

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การที่มากับ GENT ทำให้กี้ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพดีๆ ที่จะไม่มีวันลืม GENT ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนจากต่างที่ต่างท้องถิ่นมารวมตัวกัน อยู่ด้วยกันจนมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน สิ่งที่กี้ได้จาก GENT ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้ GENT ยังสอนให้กี้โตเป็นผู้ใหญ่ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และสอนให้เป็นบุคคลที่พร้อมสมบูรณ์ และกล้าที่จะให้เผชิญหน้ากับความเป็นจริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ศกลวรรณ แซ่ลิ้ม

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Worthing, United Kingdom

CES Worthing

การที่มากับ GENT ทำให้กี้ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพดีๆ ที่จะไม่มีวันลืม GENT ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนจากต่างที่ต่างท้องถิ่นมารวมตัวกัน อยู่ด้วยกันจนมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน สิ่งที่กี้ได้จาก GENT ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้ GENT ยังสอนให้กี้โตเป็นผู้ใหญ่ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และสอนให้เป็นบุคคลที่พร้อมสมบูรณ์ และกล้าที่จะให้เผชิญหน้ากับความเป็นจริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +