เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Waimea College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Waimea College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1957 ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามของธรรมชาติอย่างเมือง Nelson ซึ่งอยู่ท […]

Wakatipu High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการจัดอันดับของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี และมีนักเรียนมากกว่า 950 คน เป […]

Wellington College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับนักเรียนชายอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1867 โดยเน […]

Wellington High School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1886 เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี หรือในระดับ Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมของเมือง Wellington เพียงไม่กี่แห่งที่ […]

Wentworth College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Wentworth College Wentworth College ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน และปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 250 คน สำหรับกา […]

Westlake Boys High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Westlake Boys High School Westlake Boys High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ทำการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1962 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ […]

Westlake Girls High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Westlake Girls High School ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 2,200 คน ทางโรงเรี […]

Whanganui Collegiate School

High Schools in Whanganui
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Whanganui Collegiate School  Whanganui Collegiate School เป็นโรงเรียนประเภท Stated Integrated School ก่อตั้งในปี 1852 ซึ่งมีประวัติมายาวนาน และสร้างบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าออ […]