เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Campion Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Campion Academy Campion Academy เป็นโรงเรียนประจำมัธยมแบบสหศึกษา ดำเนินการโดย Rocky Mountain Conference of Seventh-Day Adventists เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปี 1907 ในปัจจุบ […]

Colorado Springs Christian High School

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Colorado Springs Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 740 คน โดยม […]

Evangelical Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Evangelical Christian Academy Evangelical Christian Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล […]

Faith Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1000 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุ […]