เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Athens Christian School

High Schools in Georgia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Athens Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 750 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Scholarship

Brandon Hall School

High Schools in Georgia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนมัธยมที่อเมริกา –  Brandon Hall School  Brandon Hall School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติให้เรียนแบบไปกลับและอยู่ประจำโดยมีความมุ่งหวังในการอบรมสั่งสอนนักเรี […]