เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Williston Northampton School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Williston Northampton School อีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา Williston Northampton School ก่อตั้งในปี 1841 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Grade 7 &#82 […]

Cambridge School of Weston

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนมัธยมที่อเมริกา – Cambridge School of Weston โรงเรียน Cambridge School of Weston เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ขนาดเล็ก เน้นเรื่องการดูแลเอาใจใส่นักเรียน โดยมีนักเรียนในระดับ Grade 9 – 1 […]

CATS Academy Boston

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – CATS Academy Boston CATS Academy Boston เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 400 […]

Cushing Academy

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Cushing Academy เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาประเภทเตรียมอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนประจำและนักเรียนปกติ ก่อตั้งในปีค.ศ.1865 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 400 คน โดยมี […]

Holy Name Central Catholic High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Holy Name Central Catholic High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1942 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทDay School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 570 คน และโรงเรียนนี้ยังเป็นโรง […]

Malden Catholic High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Malden Catholic High School เป็นโรงเรียนประเภท Day School ชายล้วนที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1845 โดยโรงเรียนมีความทุ่มเทต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ปัจจุบันม […]

Matignon High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Matignon High School นั้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9-12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 450 คน พันธกิจของโรงเรียนคือต้องการขับเคลื่อนนักเรียนให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในส่วนของวิ […]

The MacDuffie School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The MacDuffie School ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ทำการเปิดสอนในชั้นเกรด 7 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยมีันักเรียนต่างชาติมาจาก 20 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีนั […]