เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Oak Christian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Oak Christian School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบบสหศึกษาประเภท Day School / Boarding School ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2000 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 4 ถึงเกรด 12 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1, […]

Oregon Episcopal School

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Oregon Episcopal School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน ที่มีทั้งแบบประจำและไปกลับ โดยเปิดรับเด็กหญิงและเด็กชายต่างชาติสำหรับการอยู่Boarding ตั้งแต่ Grade 9-Grade 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 900 […]

Perkiomen School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Perkiomen School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบบสหศึกษาที่ก่อตั้งในปี 1875 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ตั้งแต่เกรด 6 – 12 และบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 325 คนจาก 28 ประเทศ มีอั […]

Portland Adventist Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Portland Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1910 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 285 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต […]

Scholarship

San Joaquin Memorial High School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – San Joaquin Memorial High School โรงเรียน San Joaquin Memorial High School ก่อตั้งในปี 1945 เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ระดับ Grade 9 – 12 มีจ […]

Southwestern Academy, Beaver Creek Ranch Campus

High Schools in Arizona
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา Southwestern Academy, Beaver Creek Ranch Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนท […]

Southwestern Academy, San Marino Campus

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Southwestern Academy Southwestern Academy, San Marino Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถ […]

St. Croix Lutheran Academy

High Schools in Minnesota
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Croix Lutheran Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 500 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพีย […]

St. Mary’s Springs Academy

High Schools in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – St. Mary’s Springs Academy St. Mary’s Springs Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1909 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 1 […]

St. Patrick Catholic School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Patrick Catholic School ก่อตั้งเมื่อปี 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 400 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อ […]

St. Stephen’s Episcopal School

High Schools in Texas
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Stephen’s Episcopal School เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 700 คนจาก 17 ประเทศ เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 6 – 12 มีอัตรานักเรียนต่อคุณครูที่ 8:1 สภาพแวดล้อมภายในโ […]

Scholarship

Temple Academy

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Temple Academy  Temple Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1977 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมด […]

The Aquinas Institute of Rochester

High Schools in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – The Aquinas Institute of Rochester The Aquinas Institute of Rochester เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1902 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 […]

The Athenian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนมัธยมที่อเมริกา – The Athenian School โรงเรียน The Athenian School ก่อตั้งในปี 1965 ถือเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน […]

The Bolles School

High Schools in Florida
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The Bolles School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบบสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1933 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,634 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 10:1 […]

The MacDuffie School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The MacDuffie School ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ทำการเปิดสอนในชั้นเกรด 7 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยมีันักเรียนต่างชาติมาจาก 20 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีนั […]

The Masters School

High Schools in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The Masters School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบบสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1877 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 600 คนโดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 […]

The Webb School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – The Webb School เรียนต่อมัธยมที่อเมริกากับโรงเรียนชั้นนำ The Webb School ก่อตั้งในปี 1922 ถือเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและรั […]

Thornton Academy

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thornton Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1811 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1,500 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติ 150 คน และ […]

Toledo Christian School

High Schools in Ohio
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Toledo Christian School เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1975 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 560 คน โดยมีสัดส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง 14:1 เป็น […]