เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

St. Croix Lutheran Academy

High Schools in Minnesota
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Croix Lutheran Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 500 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพีย […]

St. Mary’s Springs Academy

High Schools in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – St. Mary’s Springs Academy St. Mary’s Springs Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1909 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 1 […]

St. Patrick Catholic School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Patrick Catholic School ก่อตั้งเมื่อปี 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 400 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อ […]

Scholarship

Temple Academy

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Temple Academy  Temple Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1977 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมด […]

The Aquinas Institute of Rochester

High Schools in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – The Aquinas Institute of Rochester The Aquinas Institute of Rochester เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1902 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 […]

The Athenian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนมัธยมที่อเมริกา – The Athenian School โรงเรียน The Athenian School ก่อตั้งในปี 1965 ถือเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน […]

The MacDuffie School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The MacDuffie School ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ทำการเปิดสอนในชั้นเกรด 7 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยมีันักเรียนต่างชาติมาจาก 20 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีนั […]

The Webb School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – The Webb School เรียนต่อมัธยมที่อเมริกากับโรงเรียนชั้นนำ The Webb School ก่อตั้งในปี 1922 ถือเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและรั […]

Thornton Academy

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thornton Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1811 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1,500 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติ 150 คน และ […]

Toledo Christian School

High Schools in Ohio
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Toledo Christian School เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1975 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 560 คน โดยมีสัดส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง 14:1 เป็น […]

Victor Valley Christian School

High Schools in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Victory Valley Christian School ก่อตั้งในปี ค.ศ.1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 380 คน โดยม […]

West Catholic High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

West Catholic High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 518 คน ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูแค่ […]

Xavier High School

High Schools in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Xavier High School  Xavier High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1959 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนท […]

York Catholic High School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

York Catholic High School ก่อตั้งเมื่อปี 1927 เป็นโรงเรียนคาทอลิก และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 ถึง 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 650 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง […]