เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Moreton Hall School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Moreton Hall School หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่มี Value Added สูงที่สุดโดยมหาวิทยาลัย Durham โรงเรียน Moreton Hall School ก่อตั้งเมื่อปี 1913 เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต […]

Recommend
Scholarship

Oswestry School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Oswestry School เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1407 โดยถือเป็นโรงเรียนประจำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเปิดการเรียนกา […]

Scholarship

Adcote School for Girls

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Adcote School for Girls เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนดั้งเดิมแบบอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 1907 เปิดรับนักเรียนต่างชาติอายุตั้งแต่ 9 – 18 ปี ภายในโรงเรียนมีอาคารเรียนที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้ […]

Concord College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Concord College ก่อตั้งในปี 1949 เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่อายุ 12 – 18 ปี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียนกว่า 70% สามา […]

Ellesmere College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Ellesmere College ก่อตั้งขึ้นในปี 1884 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 9 – 18 ปี โดยนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งสิ้นประมาณ 600 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15% สำหรับโรงเรียน Ellesme […]

Hereford Cathedral School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Hereford Cathedral School เป็นโรงเรียน ที่ก่อตั้งมายาวนานและมีชื่อเสียงแห่งนึงของอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและ โบสท์ที่มีขนาดใหญ่  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 715 คน ซึ่งมีอายุตั้ง […]

Scholarship

Lucton School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Lucton School ก่อตั้งในปี 1708 และเปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 5 – 19 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 7 – 18 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 276 คน โดยมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเพียงแค่ 12 คน ทั้งนี้โรง […]

Malvern St James Girls’ School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

โรงเรียน Malvern St James Girls’ School ก่อตั้งในปี 1893 เดิมชื่อโรงเรียน Malvern Girls School ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Malvern St James Girls’ School ดังเช่นปัจจุบัน เปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต […]

Scholarship

Myddelton College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Myddleton College โรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักเรียนไทยในเรื่องของความสวยงามของแคมปัสของโรงเรียน Myddleton College เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติแบบสหศึกษา มีทั้งนักเรีย […]

St Michael’s College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St. Michael’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 1990 St. Michael’s College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงทำให้คุณครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน […]

Tettenhall College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Tettenhall College ก่อตั้งในปี 1863 เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 385 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 คน ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยแคมปัสที่สวยงามในหมู่บ้ […]

Wrekin College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Wrekin College เป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งแบบประจำและไปกลับ ก่อตั้งขึ้นมายาวนานตั้งแต่ปี 1880 ตั้งอยู่ในพื้นทีสงบที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนม […]