เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Bromsgrove School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

โรงเรียน Bromsgrove ก่อตั้งขึ้นในปี 1553 มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 470 ปี และโรงเรียนนี้ยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ร่วมก่อตั้ง HMC อีกด้วย ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จในการด้านการศึกษาที่ดีอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ด้านวิชาการมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี มีการส่งเสริมด้านกีฬา ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่มีให้นักเรียนเลือกหลายหลายด้าน

Recommend
Scholarship

Oswestry School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Oswestry School เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1407 โดยถือเป็นโรงเรียนประจำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเปิดการเรียนกา […]

Scholarship

Adcote School for Girls

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ – Adcote School for Girls Adcote School for Girls เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนดั้งเดิมแบบอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 1907 เปิดรับนักเรียนต่างชาติอายุตั้งแต่ 9 – 18 ปี ภายในโร […]

Concord College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Concord College ก่อตั้งในปี 1949 เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่อายุ 12 – 18 ปี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียนกว่า 70% สามา […]

Ellesmere College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Ellesmere College ก่อตั้งขึ้นในปี 1884 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 9 – 18 ปี โดยนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งสิ้นประมาณ 600 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15% สำหรับโรงเรียน Ellesme […]

Hereford Cathedral School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Hereford Cathedral School เป็นโรงเรียน ที่ก่อตั้งมายาวนานและมีชื่อเสียงแห่งนึงของอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและ โบสท์ที่มีขนาดใหญ่  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 715 คน ซึ่งมีอายุตั้ง […]

Scholarship

Lucton School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Lucton School ก่อตั้งในปี 1708 และเปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 5 – 19 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 7 – 18 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 276 คน โดยมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเพียงแค่ 12 คน ทั้งนี้โรง […]

Malvern St James Girls’ School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ – Malvern St James Girls’ School ก่อตั้งในปี 1893 เดิมชื่อโรงเรียน Malvern Girls School ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Malvern St James Girls’ School ดังเช่นปัจจุบัน เปิ […]

Moreton Hall School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Moreton Hall School หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่มี Value Added สูงที่สุดโดยมหาวิทยาลัย Durham โรงเรียน Moreton Hall School ก่อตั้งเมื่อปี 1913 เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต […]

Scholarship

Myddelton College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ – Myddleton College Myddleton College โรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักเรียนไทยในเรื่องของความสวยงามของแคมปัสของโรงเรียน Myddleton College เป็นโรงเรียนปร […]

St Michael’s College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St. Michael’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 1990 St. Michael’s College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงทำให้คุณครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน […]

Tettenhall College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Tettenhall College ก่อตั้งในปี 1863 เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 385 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 คน ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยแคมปัสที่สวยงาม ประกอบไ […]

Wrekin College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ – Wrekin College Wrekin College เป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งแบบประจำและไปกลับ ก่อตั้งขึ้นมายาวนานตั้งแต่ปี 1880 ตั้งอยู่ในพื้นทีสงบที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ง […]