เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Berkhamsted School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Berkhamsted School เริ่มดำเนินการสอนตั้งแต่ปีคศ 1541 ซึ่งเปิดมาแล้ว 479 ปี ถือเป็นโรงเรียนชั้นนำที่ติดอันดับ top 40 โดยเปิดรับเด็กนักเรียนเข้าโรงเรียนประจำตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี ในปัจจุบันมีนักเรียนปร […]

Recommend

Culford School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Culford School มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่นักเรียนในรูปแบบของความท้าทาย การเข้าถึง และความสนุกสนาน ทางโรงเรียน Culford ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในด้านความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับสังคม […]

Abbey College Cambridge

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Abbey DLD College ถือเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1931 และเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนยังมหาวิทยาลัยชั้นนำใน […]

CATS College Cambridge (CEG)

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ – CATS College CATS College เป็นสถาบันชั้นนำในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย ก่อตั้งมาแล้วกว่า 66 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Education Group มีมหาวิทยาลัย […]

Haileybury School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Haileybury School ก่อตั้งในปี 1862 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โดยมีนักเรียนประมาณ 800 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 25% ของนักเรียนทั้งหมด สำหรับด้านวิชาการนั้น ท […]

St Edmund’s College

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St Edmund’s College ก่อตั้งในปี 1568 โดยถือเป็นโรงเรียนคาทอลิคที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง โรงเรียนเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 830 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ […]

St Mary’s School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St Mary’s School ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 – 18 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำหญิงตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีนักเรียนประมาณ 600 คน และมีนักเรียนไทยประมาณ 7 คน […]

The Leys School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

The Leys School แห่งเคมบริดจ์ มีชื่อเสียงมากในด้านวิชาการและการสอนให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาการศึกษาของตัวบุคคลอย่างเป็นเลิศ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปีพ […]