เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend
Scholarship

Burr and Burton Academy

High Schools in Vermont
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Burr and Burton Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 14 […]

Grace Christian School

High Schools in Vermont
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Grace Christian School ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1996 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 115 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 คน มาจากหลากหลายประเ […]