เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

The Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board (ALCDSB) เป็นอีกหนึ่่งเขตการศึกษาที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดาในแถบทิศตะวันตก และมีจำนวนนักเรียนไทยยังไม่ม […]

Bronte College

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

โรงเรียนบรอนต์คอลเลจก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate หรือ(IB) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษามาตรฐานระดับโลก เปิดทำการสอนในระดับชั้น Grade 9-12 โดยมีทั้งหลักสู […]

Ottawa-Carleton District School Board

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Ottawa-Carleton District School Board ทำการก่อตั้งในปี 1998 เกิดจากรวมกันระหว่างเขตการศึกษาสองเขตได้แก่ เขตการศึกษา Ottawa และ Carleton ทางเขตได้มีโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมดเป็นจำนวน 22 โรงเรียนโดยทางโร […]

Pickering College

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

โรงเรียนพิคเคอร์ริ่งเป็นโรงเรียนเอกชนก่อตั้งมาแล้ว 177 ปี โดยทำการก่อตั้งขึ้นในปี 1842 โดยครอบครัว เควกเกอร์ (Quaker) โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง Grade12 โดยรับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ทั้ […]