เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Pickering College

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อมัธยมแคนาดา – Pickering College โรงเรียนพิคเคอร์ริ่งเป็นโรงเรียนเอกชนก่อตั้งมาแล้ว 177 ปี โดยทำการก่อตั้งขึ้นในปี 1842 โดยครอบครัว เควกเกอร์ (Quaker) โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึ […]

Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา – The Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board The Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board (ALCDSB) เป็นอีกหนึ่่งเขตการศึกษาที่น่าสนใจสำหรับนั […]

Bronte College

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อมัธยมแคนาดา – Bronte College โรงเรียนบรอนต์คอลเลจก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate หรือ(IB) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษามาตรฐานระดับโลก เปิดทำก […]

Hudson College

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา – Hudson College Hudson College เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto ตั้งอยู่บนแคมปัสที่มีพื้นที่กว่า 11 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารเรี […]

Ottawa-Carleton District School Board

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Ottawa-Carleton District School Board ทำการก่อตั้งในปี 1998 เกิดจากรวมกันระหว่างเขตการศึกษาสองเขตได้แก่ เขตการศึกษา Ottawa และ Carleton ทางเขตได้มีโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมดเป็นจำนวน 22 โรงเรียนโดยทางโร […]