เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Onslow College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Onslow College เป็นโรงเรียนสหของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2011 มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ตั้งอยู่ที่จอห์นสันวิล บนเนินเขาชานกรุงเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือ […]

Orewa College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Orewa College Orewa College ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 โดยเปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน และมีนักเรียนอินเตอร์ประมาณ 20% […]

Pakuranga College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Pakuranga College Pakuranga College ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่รับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของ […]

Queen Margaret College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Queen Margaret College Queen Margaret College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1919 โดนตั้งอยู่ที่เมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเ […]

Rangi Ruru Girls’ School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rangi Ruru Girls’ School โรงเรียนหญิงล้วนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1889 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ปัจจุบันมี […]

Riccarton High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Riccarton High School โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา ก่อตั้งในปี 1958 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและมีความสำเร็จทางวิชาการมาอย่างยาวนาน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 มีนักเรียนทั้งหมด 950 […]

Roncalli College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Roncalli College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ 500 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 และจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพียงปีละ 30 คน นักเรียนที่จบออกไปมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าไปศึกษาต่อใน […]

Rosmini College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Rosmini College Rosmini College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของคาทอลิกที่จัดตั้งขึ้นในรัฐสำหรับเด็กชาย และก่อตั้งขึ้นในปี 1962 โรงเรียนตั้งอยู่ใน Takapuna Auckland […]

Saint Kentigern College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Saint Kentigern College เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง Auckland และได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โดยรับนักเรียนนานาชาติตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับโฮมสเตย์หรืออ […]

Samuel Marsden Collegiate School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Samuel Marsden Collegiate School ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ นักเรียนมีจำนวน 650 คน โรงเรียนมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน รั […]

Scots College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 1 – 13 ที่รับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ปัจจุบันมีนักเรีย […]

South Otago High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

South Otago High School ก่อตั้งในปี 1926 เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดรับนักเรียนชาย – หญิง ตั้งแต่ Year 9 – 13 ในปัจจุบันมีนักเรียนโดยประมาณ 550 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 – 20 คน บ […]

St Bede’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Bede’s College หนึ่งในโรงเรียนชายล้วนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ทั้งแบบนักเรียนประจำ และไป-กลับ โรงเรียนคาทอลิกแห่งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ […]

St Cuthbert’s College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยที่นิวซีแลนด์ – St Cuthbert’s College St Cuthbert’s College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเอกชน (Boarding School) ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งใน Auckland โดยก่อตั้งในปี 1915 มีเด็กนักเรียนทั้งหมด […]

St Kevin’s College

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Kevin’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1927 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Oamaru ฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ St Kevin’s College เ […]

St. Margaret’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St. Margaret’s College โรงเรียนคริสเตียนหญิงล้วนเก่าแก่ในเมืองไครซ์เชิร์ช ก่อตั้งในปี 1910 มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทั้งด้านวิชาการ เป็นคนดีของสังคม และเป็นเด็กที่มีความสุข โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนห […]

Takapuna Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Takapuna Grammar School หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1927 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,700 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 200 คน เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Y […]

Taupo College

High Schools in Taupo
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Taupo College เป็นโรงเรียนประจำขนาดกลาง ประเภทสหศึกษาและแบบไป-กลับ (Day School) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประม […]

Timaru Boys’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Boys’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ. 1880 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ มีนักเรียนประมาณ 650 คนและเปิดรับนักเรียน Year 9 […]

Timaru Girls’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Girls’ High School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน อยู่ในเมือง Timaru ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1880 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 โดยมีคำขวัญของโรงเรียนคือ “ความรู้คือพลัง” ทางโรงเรียนได้เปิด […]