เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

Promotion

Embassy CES

เรียนภาษาอังกฤษที่ San Diego
เรียนภาษาที่อเมริกา

Embassy CES เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีแคมปัสมากกว่า 18 แห่งทั่วโลก โดยมีแคมปัสในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 6เมืองด้วยกันคือ Boston Downtown, California at Longbeach, Florida at Fort Lauderdale, New York, Sa […]