เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

NZLC, Wellington

เรียนภาษาอังกฤษที่ Wellington
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

NZLC สถาบันภาษาคุณภาพในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีอยู่สองแคมปัสด้วยกันคือที่เมือง Auckland และ Wellington โดยทั้งสองแคมปัสนั้นต่างได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอนโดย English New Zealand สำหรับสถาบันภาษา […]

The Campbell Institute

เรียนภาษาอังกฤษที่ Wellington
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

Campbell Institute ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค. ศ. 2002 สถาบันมีด้วยกัน 2 วิทยาเขต ได้แก่ ที่ Wellington และ Auckland Campbell เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดของเมืองเวลลิงตัน […]