เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

Language Schools New Zealand

เรียนภาษาอังกฤษที่ Queenstown
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

สถาบันภาษา Language School New Zealand ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Wakatipu เมือง Queenstown เป็นสถาบันภาษาที่ได้รับการโหวตจากนักเรียนหลายพันคนทั่วโลกให้เป็นโรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดของโรงเรียนภาษาในประเทศนิวซีแ […]