เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

Rotorua English Language Academy

เรียนภาษาอังกฤษที่ Rotorua
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

สถาบันภาษา Rotorua English Language Academy (RELA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นสถาบันภาษาเพียงแห่งเดียวในเมือง Rotorua โดยมีครูที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิท […]