เรียนต่อต่างประเทศ

American University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

American University Washington DC หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 เป็นมหาวิทยาลัยที่มี School of International Affairs ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริก […]

Arizona State University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

Arizona State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดในประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 50,000 คน เปิดทำการสอ […]

Auburn University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยออเบิร์น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Auburn รัฐ Alabama มหาวิทยาลัยนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1856 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เนื่องจากมีศิษย์เก่าที […]

Colorado State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Colorado State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งในปี 1870 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของรัฐ Colorado มีเด็กนักเรียนปริญญาตรีทั้งสิ้นประมาณ 25,000 คน โดยมหาวิทยาลัย Colo […]

DePaul University (Studygroup)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

DePaul University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 22,000 คน และมีอัตรานักเรียนต่างชาติเพียงแค่ 7% เท่านั้น และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ […]

Drew University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

การเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีนั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของวิชาการหรือการจัดอันดับ แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและแสวงหาประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ง Drew University สามารถตอบโจทย์ได้ Drew University เป็นหนึ่งใน Liber […]

George Mason University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย George Mason University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งในปี 1949 แต่เดิมถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Virginia หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน […]

Illinois State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Illinois State University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐ Illinois ก่อตั้งในปี 1857 มีนักเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้นประมาณ 18,000 คน เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายมากกว่า 165 สาขาวิชาในระดับปริ […]

Marshall University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Marshall University ก่อตั้งขึ้นในปี 1837 โดยในปัจจุบันมีอายุมากกว่า 180 ปี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 200 สา […]

Northeastern University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

Northeastern University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านของการวิจัย ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี,ปริญญาโทและปริญญาเอก มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 20, […]

Oregon State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของคนไทย Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งในปี 1868 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีโทและเอก มีนักเรียนปริญญาตรีประมาณ 25,000 คน และมีหลักสู […]

Pace University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

Pace University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งในปี 1906 ปัจจุบันมีอยู่ 2 วิทยาเขต คือ New York campus และ Westchester campus โดยมีวิทยาเขตที่นิวยอร์กเป็นวิทยาเขตหลัก ทำการเปิดสอนมากมายหลายร้อยสาขา ในระด […]

Roosevelt University (Study Group)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Roosevelt University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประธานาธิบดี Franklin Roosevelt ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 โดยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก โดย […]

Saint Louis University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Saint Louis University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1818 มีนักเรียนประมาณ 7,500 คน โดยใช้ระบบการศึกษาแบบ 2 Semesters และติดอันดับ 94 ของอันดับ Best College ในปี 2018 มหาวิทยาลัย Sa […]

Suffolk University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

หากน้องๆ กำลังหามหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตั้น Suffolk University มักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมอยู่เสมอ มหาวิทยาลัย Suffolk University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งข […]

Texas A&M University-Corpus Christi (Study Group)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Texas A&M at Corpus Christi ก่อตั้งในปี 1947 โดยแต่เดิมมีชื่อว่า University of Corpus Christi อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม Texas A&am […]

University of Alabama at Birmingham (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of Alabama at Birmingham เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยในระบบ University of Alabama โดยมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยทางด้านการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 เปิด […]

University of South Carolina – USC (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

University of South Carolina (USC) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาทที่มีอายุเก่าแก่กว่า 217 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษากว่า 50,000 คน มีสาขาระดับปริญญาตรีกว่า 100 สาขา ซึ่งมี สาขา International Business ที่ […]

University of South Florida (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of South Florida อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐฟลอริด้า เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 และเป็นมหาวิทยาลัยในระบบของ State University ของรัฐฟลอริด้า ปัจจุบันมีนักเ […]

Washington State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Washington State University ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของรัฐ Washington รองจาก University of Washington โดยมหาวิทยาลัย Washington State University แห่งน […]