เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Boylan Catholic High School

High Schools in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Boylan Catholic High School Boylan Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด […]

Kankakee Trinity Academy

High Schools in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Kankakee Trinity Academy ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 267 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง […]

Keith Country Day School

High Schools in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Keith Country Day School  Keith Country Day School เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1916 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาล – เกรด 12 มีน […]