เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend
Scholarship

Bethlehem Catholic High School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Bethlehem Catholic High School Bethlehem Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด […]

Recommend
Scholarship

Christian School of York

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Christian School of York เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 346 คน ถือเป็นโ […]

Recommend
Scholarship

Notre Dame High School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Notre Dame High School Notre Dame High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – 12 โดย […]

Faith Christian Academy

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1973 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 420 คน โด […]

Perkiomen School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Perkiomen School เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบบสหศึกษาที่ก่อตั้งในปี 1875 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ตั้งแต่เกรด 6 – 12 และบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 325 คนจาก 28 ประเทศ มีอั […]

York Catholic High School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

York Catholic High School ก่อตั้งเมื่อปี 1927 เป็นโรงเรียนคาทอลิก และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 ถึง 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 650 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง […]