เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Immaculate Heart Central High School

High School in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Immaculate Heart Central High School ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1881 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 280 คน ถือเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ […]

Northstar Christian Academy

High School in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Northstar Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปลายประมาณ 350 คน โดยมีอัตราส่วนนักเ […]

The Aquinas Institute of Rochester

High School in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The Aquinas Institute of Rochester เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1902 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 786 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเร […]