เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend
Scholarship

Northridge High School

High Schools in Indiana
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Northridge High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายแห่งเดียวใน Middlebury Community Schools ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรีย […]