เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Assumption High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา -Assumption High School Assumption High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้ง […]

Beckman Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Beckman Catholic High School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานกว่า 52 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดปร […]

Dowling Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Dowling Catholic High School Dowling Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1918 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด 9 – เกรด 1 […]