เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Marshall School

High Schools in Minnesota
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Marshall School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School / Day School ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1904 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 440 คนจาก 10 ประเทศ มีอัต […]

St. Croix Lutheran Academy

High Schools in Minnesota
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Croix Lutheran Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 500 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพีย […]