เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend
Scholarship

St. Mary’s School, Medford

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Mary’s School เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนก่อตั้งมาแล้วกว่า 154 ปี ทำการเปิดสอนในระดับชั้น Grade 5-12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 510 คน และมีนักเรียนต่างชาติที่มาจาก 11 ประเทศด้วยกัน โดยมี […]

Canyonville Christian Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Canyonville Christian Academy ก่อตั้งในปี 1924 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 120 คน โดยมีนักเรียนต่างช […]

Oregon Episcopal School

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Oregon Episcopal School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน ที่มีทั้งแบบประจำและไปกลับ โดยเปิดรับเด็กหญิงและเด็กชายต่างชาติสำหรับการอยู่Boarding ตั้งแต่ Grade 9-Grade 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 900 […]

Portland Adventist Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Portland Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1910 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 285 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต […]