เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend
Scholarship

Brook Hill School

High Schools in Texas
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Brook Hill School  โรงเรียน Brook Hill School เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทคริสเตียน ถือเป็นหนึ่งโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี 1 […]

St. Stephen’s Episcopal School

High Schools in Texas
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Stephen’s Episcopal School เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 700 คนจาก 17 ประเทศ เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 6 – 12 มีอัตรานักเรียนต่อคุณครูที่ 8:1 สภาพแวดล้อมภายในโ […]