เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Scholarship

Chaminade College Preparatory School

High School in Missouri
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Chaminade College Preparatory School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิคชื่อดังในเมือง St Louis, Missouri ก่อตั้งใจปี 1910 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการในการเตรียมนักเรียนเพื […]