เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Scholarship

Chaminade College Preparatory School

High Schools in Missouri
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Chaminade College Preparatory School  โรงเรียน Chaminade College Preparatory School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิคชื่อดังในเมือง St Louis, Missouri ก่อตั้งใจปี 1910 เป็นโรงเร […]