เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Golden Hills School Division

High Schools in Alberta: Edmonton, Calgary, Golden Hills
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐอัลเบอร์ต้า ครอบคลุม 3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills คัลการี่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของ […]