เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Mountainview High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mountainview High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1984 เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่าง Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ใจกลาง South Canterbury ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ Timaru เป็นเม […]

St Kevin’s College

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Kevin’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1927 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Oamaru ฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ St Kevin’s College เ […]

Timaru Boys’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Boys’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ. 1880 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ มีนักเรียนประมาณ 650 คนและเปิดรับนักเรียน Year 9 […]

Timaru Girls’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Girls’ High School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน อยู่ในเมือง Timaru ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1880 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 โดยมีคำขวัญของโรงเรียนคือ “ความรู้คือพลัง” ทางโรงเรียนได้เปิด […]