เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Cambridge High School

High Schools in Cambridge (NZ)
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Cambridge High School เป็นโรงเรียน รัฐบาลสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1883 มีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียน Cambridge High School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 และตั้งอยู่ในเมือง Camb […]

Recommend

St Peter’s Cambridge

High Schools in Cambridge (NZ)
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Peter’s Cambridge เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 7 – 13 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ […]