เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Kapiti College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยนิวซีแลนด์ – Kapiti College Kapiti College เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 หรือตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 1,500 คน รวมทั้งนักเรี […]

Recommend
Scholarship

Newlands College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Newlands College โรงเรียน Newlands College เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมที่น่าสนใจของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี (Year 9 – 13) โดย […]

Recommend

Rongotai College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Rongotai College Rongotai College โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทชายล้วนของประเทศนิวซีแลนด์  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13-19 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบั […]

Recommend

Wellington East Girls’ College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Wellington East Girls’ College Wellington East Girls’ College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1925 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาวิคตอเรีย ใจกลางเมือง Welli […]

Chilton Saint James School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Chilton Saint James School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 450 คน โดยจากความสำเร็จ 98 ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนมีความภาคภูมิใจก […]

Onslow College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Onslow College เป็นโรงเรียนสหของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2011 มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ตั้งอยู่ที่จอห์นสันวิล บนเนินเขาชานกรุงเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือ […]

Queen Margaret College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Queen Margaret College Queen Margaret College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1919 โดนตั้งอยู่ที่เมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเ […]

Samuel Marsden Collegiate School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Samuel Marsden Collegiate School ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ นักเรียนมีจำนวน 650 คน โรงเรียนมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน รั […]

Scots College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 1 – 13 ที่รับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ปัจจุบันมีนักเรีย […]

Wellington College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับนักเรียนชายอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1867 โดยเน […]

Wellington High School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1886 เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี หรือในระดับ Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมของเมือง Wellington เพียงไม่กี่แห่งที่ […]