เรียนต่อต่างประเทศ

Whitireia New Zealand

เรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

Whitireia New Zealand เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1986 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 7,500 คน สถาบันทำการสอนในหลายระดับชั้นตั้งแต่ certificate, diploma, graduate dipl […]