เรียนต่อต่างประเทศ

Auburn University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยออเบิร์น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Auburn รัฐ Alabama มหาวิทยาลัยนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1856 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เนื่องจากมีศิษย์เก่าที […]