เรียนต่อต่างประเทศ

University of Plymouth International College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Plymouth International College หลักสูตรของเรานั้น เป็นหลักสูตรปูพื้นในปีแรกและปูพื้นสำหรับหลักสูตรเตรียมปริญญาโท ที่จะนำไปสู่การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ University of Plymo […]