เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Christ College, Brecon

Boarding Schools in Wales
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Christ College, Brecon  ก่อตั้งในปี 1541 มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Brecon ในแถบเวลส์ เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Town Main School ในหลักสูตร GCSE และ […]

Gower College

Boarding Schools in Wales
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมปลายที่อังกฤษ – Gower College Gower College เป็นวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีผลลัพธ์ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่ […]

Rydal Penrhos School

Boarding Schools in Wales
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Rydal Penrhos School ก่อตั้งในปี 1880 เปิดรับสมัครนักเรียนชายหญิงแบบประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 100 คน ทางโรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตร GCSE, […]