เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

New Brunswick International Student Program

High Schools in New Brunswick
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เขตการศึกษา New Brunswick เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดาโดยมีนักเรียนต่างชาติเกือบ 1 พันคน จาก 31 ประเทศทั่วโลก และมีจำนวนโรงเรียนที่สามารถเปิดรับนักเรียนต่างชาติได้ประมาณ 57 โรง […]