เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

James Hargest College

High Schools in Invercargill
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

James Hargest College ตั้งอยู่ที่เมือง Invercargill ก่อตั้งในปี 1958 เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2 พันคน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 […]