เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Whanganui Collegiate School

High Schools in Whanganui
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Whanganui Collegiate School  Whanganui Collegiate School เป็นโรงเรียนประเภท Stated Integrated School ก่อตั้งในปี 1852 ซึ่งมีประวัติมายาวนาน และสร้างบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าออ […]