เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Wanganui Collegiate School

High Schools in Wanganui
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wanganui Collegiate School เป็นโรงเรียนประเภท Stated Integrated School ก่อตั้งในปี 1852 ซึ่งมีประวัติมายาวนาน และสร้างบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าออกไปทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศจำนวนมากมาย แต่เดิม Wanganui Co […]