เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Taupo College

High Schools in Taupo
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Taupo College เป็นโรงเรียนประจำขนาดกลาง ประเภทสหศึกษาและแบบไป-กลับ (Day School) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประม […]