เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Napier Boys’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Boys’ High School ก่อตั้งในปี 1873 ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ กีฬา และมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของโรงเรีย […]

Napier Girls’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Girls’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนชื่อดังของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี (Year 9 – 13) ก่อตั้งในปี 1885 โดยมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพการเรียนการส […]