เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Ashburton College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Ashburton College เป็นโรงเรียนสห เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 มีนักเรียนราว 1,232 คน ตั้งอยู่ในเมือง Ashburton ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใจกลางเมืองหลายแห่ง ตั้งอยู่ใต้เทือกเขาแอลป์ ตอนใต้ของ Can […]

Burnside High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Burnside High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 ตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Burnside ในไครสต์เชิร์ช มีนักเรียนประมาณ 2,570 คน ถือเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกโอ๊คแล […]

Darfield High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Darfield High School เป็นโรงเรียนที่สหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1951 มีนักเรียนราว 840 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 35 คนจากประเทศญี่ปุ่น บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลี จีน และประเทศไทย ตั้งอยู่ชานเมือ […]

Lincoln High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lincoln High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่นอกเมืองไครสต์เชิด มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตร มีความปลอดภัยสูง นักเรียนมาจากหลากหลายป […]

Rangi Ruru Girls’ School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rangi Ruru Girls’ School โรงเรียนหญิงล้วนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1889 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ปัจจุบันมี […]

Riccarton High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Riccarton High School โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา ก่อตั้งในปี 1958 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและมีความสำเร็จทางวิชาการมาอย่างยาวนาน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 มีนักเรียนทั้งหมด 950 […]

Roncalli College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Roncalli College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ 500 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 และจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพียงปีละ 30 คน นักเรียนที่จบออกไปมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าไปศึกษาต่อใน […]

St Bede’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Bede’s College หนึ่งในโรงเรียนชายล้วนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ทั้งแบบนักเรียนประจำ และไป-กลับ โรงเรียนคาทอลิกแห่งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ […]

St. Margaret’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St. Margaret’s College โรงเรียนคริสเตียนหญิงล้วนเก่าแก่ในเมืองไครซ์เชิร์ช ก่อตั้งในปี 1910 มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทั้งด้านวิชาการ เป็นคนดีของสังคม และเป็นเด็กที่มีความสุข โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนห […]