เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

St Paul’s Collegiate School

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Paul’s Collegiate School เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป โดยในระดับชั้น Year 9 – 10 เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย และในระดับ Year 11 – 13 เปิดรับนักเรียนชายหญิงและเป็นโรงเรียนสหศึกษาในช่วงชั […]

Hillcrest High School

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Hillcrest High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งเปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Hamilton ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก มีอากาศดี […]

Waikato Diocesan School for Girls

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Waikato Diocesan School for Girls เป็นโรงเรียนกึ่งเอกชนหญิงล้วน โดยมีทั้งแบบประจำ โฮมสเตย์ และไปกลับ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน และรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton […]