เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Bayfield High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Bayfield High School Bayfield High School เป็นโรงเรียนสหชั้นนำแห่งหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 มีนักเรียนประมาณ 600 คน และมีนัก […]

Recommend

Columba College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Columba College เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1915 เปิดรับตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยในระดับมัธยมเปิดรับเฉพาะเด็กผู้หญิง โดยมีให้เลือกทั้งแบบอยู่ประจำ แ […]

Kaikorai Valley College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kaikorai Valley College ก่อตั้งมายาวนานกว่า 55 ปี เป็นโรงเรียนสหแบบดั้งเดิม มีชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนที่มีความปลอดภัยสูง ส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม หรือกีฬา ม […]

Kavanagh College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kavanagh College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เป็นโรงเรียนสห มีนักเรียนราว 900 คน และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในโอทาโก โรงเรี […]

Logan Park High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Logan Park High School มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในวิชาการ โดยมีหลักสูตรการเรียนระดับอุดมศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตร NCEA เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีคลาสเรียนศ […]

South Otago High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

South Otago High School ก่อตั้งในปี 1926 เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดรับนักเรียนชาย – หญิง ตั้งแต่ Year 9 – 13 ในปัจจุบันมีนักเรียนโดยประมาณ 550 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 – 20 คน บ […]