Statement of Purpose คืออะไร แชร์ตัวอย่าง วิธีเขียน SOP เข้ามหาลัย

Content writing

statement of purpose คืออะไร? เป็นจดหมายช่วยเบิกทางเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษอย่างไร? ทางพี่ๆ Gent จึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับ SOP ในบทความนี้แก่น้องๆ กัน


Statement of Purpose (SOP) คือ

Statement of Purpose – SOP คือการเขียนบทความที่มีวัตถุประสงค์ในการบอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงสิ่งที่ประสบความสำเร็จในอดีต ตลอดจนคุณสมบัติต่างๆ ที่เรามีโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสนใจที่จะรับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นอกจากนั้น วัตถุประสงค์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเขียน SOP ก็คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของผู้สมัครทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการอธิบายว่าทำไมการเรียนในหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้


SOP กับ Motivational Letter ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของการเขียนระหว่าง Motivational Letter กับ statement of purpose คือดังนี้

1. การวางโครงสร้าง 

 • Statement of Purpose ในบริบทของมหาวิทยาลัยจะไม่ให้ไกด์ไลน์ หรือแบบการเขียน ทำให้นักศึกษาสามารถอธิบายเป็นแบบ Storytelling ได้แบบฟรีสไตล์
 • Motivational Letter ในบริบทของมหาวิทยาลัย จะให้แบบโครงสร้างที่ชัดเจน แต่ละหัวข้อของการเขียนจะอธิบายให้ผู้เขียนโฟกัสได้อย่างตรงจุด

2. การจำกัดคำเขียน 

 • Statement of Purpose ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเขียนจดหมายจำกัดจำนวนแค่ 2 หน้าเท่านั้น
 • Motivational Letter ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเขียนจดหมายจำกัดจำนวนแค่ 1 หน้าเท่านั้น

3. แนวทางการบรรยาย

 • Statement of Purpose เน้นให้นักศึกษาอธิบายประสบการณ์ , เป้าหมาย , แรงบันดาลใจ และบทบาทแต่ละอาชีพในการทำงานพื้นที่เดียวกัน
 • Motivational Letter เน้นอธิบายความสำเร็จ และเป้าหมายชีวิตในอนาคตของตนเอง

4. แบบฟอร์ม

 • Statement of Purpose ทางมหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการเขียนเป็นแบบ Eassy Form
 • Motivational Letter ทางมหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการเขียนเป็นหน้ากระดาษถึงที่อยู่คณะ/สาขา

5. การส่งจดหมายเฉพาะคณะ

 • Statement of Purpose โดยทั่วไปจะถูกเขียนส่งให้กับทุกคณะในปริญญาตรี โดยเฉพาะ คณะวิทยาศาตร์ (Master of Science : MS) และคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท (Master of Business Administration : MBA)
 • Motivational Letter โดยทั่วไปจะถูกเขียนส่งให้กับหลักสูตรการวิจัยในระดับปริญญาเอก และคณะวิทยาศาตร์พร้อมวิทยานิพนธ์

Statement of Purpose สำคัญอย่างไร

การเขียน Statement of Purpose คือ ช่วยเป็นคีย์สำคัญต่อการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางสถาบันต้องการทราบจุดประสงค์ที่ผู้เรียนเข้ามาศึกษาของพวกเขาด้วยเป้าหมายอะไร? และหลักสูตรที่เรียนจบผ่านในระดับชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือปริญญาตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครมาหรือไม่

เรียนต่อปริญญาตรี

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี ทาง Gent มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนต่อต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่

เรียนต่อปริญญาโท

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท ทาง Gent มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนต่อต่างประเทศ 2 ประเทศ ได้แก่


Statement of Purpose ที่ดีควรมีอะไรบ้าง

ทาง Gent มีไกด์ไลน์มาเป็นแนวทางการเขียนจดหมายแนะนําตัว SOP ที่ดีควรมีอะไรบ้าง โดยมี 5 หลักการเขียน Statement of Purpose คือ ดังต่อไปนี้

 • คอร์สที่ผู้เรียนเลือกสมัคร บอกแรงจูงใจในการสมัคร วิชาอะไรที่สนใจอยากเรียนเป็นพิเศษ และทำไมตัวเองถึงเหมาะสมที่จะเรียนภาควิชานี้
 • บอกความสำเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ เล่าประวัติความสำเร็จของตัวเองที่ได้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับคณะทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน หรือประสบการณ์ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ให้ผู้อ่านรับรู้ได้ว่าเรามี Passion กับการเข้าคณะนี้จริงๆ
 • งานอดิเรก ความสามารถพิเศษหรือความชอบพิเศษของผู้เรียน จะเป็นการเล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือเล่นบอร์ดเกมส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนที่สมัคร
 • เป้าหมายในอนาคต ผู้เรียนต้องอธิบายข้อนี้ด้วยว่า หลังจากที่เข้ามาเรียนคณะในหลักสูตรนี้ จะนำประสบการณ์ทั้งหมดไปปรับใช้กับงานในอนาคตตัวเองอย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมให้ขึ้นอย่างไรบ้าง

การวางโครงสร้าง SOP

ตัวอย่าง sop เข้ามหาลัย มีหลักการวางโครงสร้างแบบพื้นฐานด้วย 5 ย่อหน้าสำคัญ ดังนี้

 • ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นอธิบายตัวเองว่า ทำไมอยากเรียนคอร์สของคณะนี้ มีเป้าหมายอะไร และจะนำประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานในอนาคตอย่างไร
 • ย่อหน้าที่ 2  เล่าประสบการณ์ในช่วงระหว่างศึกษาอยู่ว่า ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอะไรมาบ้าง มีความท้าทาย ปัญหา และมีวิธีแก้อย่างไร
 • ย่อหน้าที่ 3 อธิบายหลักสูตรที่ผู้เรียนสนใจ โดยผู้เรียนต้องศึกษาว่าหากได้เรียนแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตัวผู้เรียนให้ดีขึ้นอย่างไร
 • ย่อหน้าที่ 4 บอกจุดประสงค์ของการเข้าคณะของมหาวิทยาลัยนี้
 • ย่อหน้าที่ 5 บอกเป้าหมายในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้ผู้อ่านได้เห็นเป้าหมายกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล

อธิบาย วิธีการเขียน Statement of Purpose (SOP) อย่างละเอียด

แนะนำการเขียน SOP แบบละเอียด การเขียนสามารถใช้ได้ทั้งในภาษาไทย ต่างประเทศ ที่ต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เรียงตาม 5 โครงสร้าง Statement of Purpose คือดังนี้

1. Introduction (บทนำ)

การเขียน statement of purpose เป็นตัวอย่างบทนำที่ดี คือ การเขียนคติประจำใจ (Motto) เพื่อเป็นสื่อขับเคลื่อนในการดำรงชีวิตของผู้เรียน เป็นวิสัยทัศน์ในการบรรลุเป้าหมาย จากนั้นอธิบายความเป็นมาของครอบครัวตัวเองมีความเป็นมาอย่างไร ใครที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเราผลักดันมาเรียนในคอร์สนี้ให้น่าสนใจ จากนั้นลองบอกเป้าหมายระยะสั้นของตัวเอง เป็นแรงจูงใจให้เรานำหลักสูตรนี้เป็นใบเบิกทางเข้าสู่ความสำเร็จ

2. Academic Interests (บรรยายวิชาการที่สนใจ)

ขยายตรงส่วนเป้าหมายระยะสั้น (Short Term Goals ) ในทางเชิงลึกว่า หลังจากที่ตัวผู้เรียนได้เรียนหลักสูตรนี้จะนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ช่วยให้เป้าหมายของคุณสำเร็จได้อย่างไร ดังนั้นหากใครคิดที่จะเรียนต่ออเมริกา หรืออังกฤษ ควรเขียน SOP ของตัวเอง มีความเข้าใจหลักสูตรและมหาวิทยาลัยให้ผู้อ่านรับทราบว่า เรามีความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่อยากเรียนกับสถาบันของคุณ และได้ทำการศึกษาข้อมูลคณะของคุณมาเรียบร้อยแล้ว

3.Why This Course (บรรยายหลักสูตรในคอร์สที่สนใจ)

ตรงหัวข้อนี้ ให้ผู้เรียนลองนำประสบการณ์ทำงานจากกิจกรรม โปรเจค หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครมาอธิบายเป็นรูปธรรม ให้ผู้อ่านรับรู้ว่า เรามีคุณสมบัติ มีความสามารถที่จะเรียนคอร์สในคณะของคุณได้ เนื่องจากคอร์สวิชานี้ เราทำวิชาที่เกี่ยวข้องในสมัยเตรียมอุดมศึกษาหรือในปริญญาตรีได้เกรด 3-4 ตลอด จึงเห็นได้ชัดว่า หลักสูตรคุณจะมีความใกล้เคียงสิ่งที่เคยเรียนมาและเป็นแนวทางให้เรานำไปปรับใช้เป้าหมายในอนาคตได้ดี

4.Why This University (จุดประสงค์ในการเลือกคอร์สเข้ามหาลัย)

หลักจากอธิบายหลักสูตรเสร็จ ให้ผู้เรียนเสริมต่อว่า จุดประสงค์ในการเลือกคอร์สเข้ามหาลัยนี้ เพราะเราสามารถสร้างผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ ด้วยการสะสมความรู้ เก็บประสบการณ์ ให้เกิดชื่อเสียงและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมได้

5. Conclusion (บทสรุป)

บอกความต้องการของผู้เรียนจากการสมัครคอร์สนี้ พร้อมอธิบายว่าคุณสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับทางคลาสเรียน และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนหลักสูตรนี้ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณ

สอนวิธีเขียน SOP อย่างละเอียด

3 สิ่งที่ควรเขียนลงใน statement of purpose คือดังนี้

1. ออกแบบแนวการเขียน หากมหาวิทยาลัยไม่มีแบบฟอร์ม statement of purpose ในการเขียน ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการจะเรียนต่อ โดยตั้งแบบการเขียนดังนี้

 • คุณอยากเรียนคณะนี้ทำไม ถึงคิดว่าคอร์สนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณ (Why do you want to study Masters and how will it benefit you?ฉ
 • การเรียนคอร์สนี้เข้ากับทักษะคุณในปัจจุบันหรือไม่ (How does the course fit your skill set?)
 • คุณได้ค้นหาตัวเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอร์สที่สมัครหรือไม่ (How do you stand out from the crowd e.g. work experience?)
 • คุณมีแรงบันดาลใจในการสมัครคอร์สนี้อย่างไร (What are you aspiring to be/do in your future career?)
 • หลังจากคุณเรียนหลักสูตรเรา คุณสามารถสร้างประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัย และสังคมอย่างไร (How can your work contribute to the department/University/society?)

2. โครงสร้างการเขียน ต้องมี 3 ย่อหน้าสำคัญ ได้แก่ มีบทนำ (Introduction) เนื้อหา (Content) และบทสรุป (Conclusion)

3. ใช้วาทศิลป์ในการเขียนให้น่าสนใจ พร้อมใช้หลักไวยากรณ์ การเว้นวรรค การสะกดคำให้ถูกต้อง


สรุปเคล็ดลับในหารเขียน Statement of Purpose

1. ความยาวไม่เกิน 1 – 1.5 หน้าของกระดาษ A4

2. ควรใช้ Time New Roman ไซส์ 12 – 14 และ Line Spacing ประมาณ 1.2 – 1.5

3. เขียนให้กระชับ มั่นใจ ใช้คำพูดให้ดูมีความน่าสนใจและมีความ Active น่าอ่าน

4. หาคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นภาษาเขียนที่เป็นทางการและดู Professional แทรกเข้าไปใน SOP บ้าง แต่เวลาอ่านต้องไม่สะดุดด้วยคำพูดที่ดูหรูหราจนเกินไป

5. ลองอ่านตัวอย่าง SOP ของคนอื่นๆ ที่เรียนสาขาเดียวกันหรือมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทาง ไอเดีย และสามารถยืมคำศัพท์มาใช้ได้ แต่อย่าลอกความคิด เพราะ SOP ควรเป็น Unique Essay ที่บรรยายถึงความเป็นตัวเราเท่านั้น

6. วางโครงการสร้างการเชื่อมโยงแต่ละประโยคให้ดี

7. มี Supporting Evidence หรือตัวอย่างทุกครั้งที่มีการพูดคุณสมบัติของตัวเอง ควรจับต้องได้และพิสูจน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีตัวเลขเพื่อชี้วัดความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าคำพูด

8. น้องๆ บางคนอาจจะยังไม่มีเป้าหมายชัดเจน ก็ควรค้นหาตัวเองให้เจอเสียก่อนที่จะไปเรียน แต่หากเจอเป้าหมายแล้วแต่ไม่มั่นใจ ต้องไม่ลืมว่าการเขียน SOP นั้นเป็นการเขียนที่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในอนาคต ดังนั้น แม้ในชีวิตความเป็นจริง เราอาจจะยังไม่มั่นใจ แต่เวลาเขียนใน SOP เราต้องมีความมั่นใจและเมื่ออ่านแล้วรู้สึกได้ว่าเราอยากเรียน มีความเข้าใจ มีประโยชน์จากการเรียน


สิ่งที่ไม่ควรทำใน Statement of Purpose

3 สิ่งที่ไม่ควรเขียนลงใน statement of purpose คือดังนี้

 • ไม่ควรเขียนเรื่องทั่วไป ให้เขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 • อย่าคัดลอก Statement of Purpose ของผู้อื่นจากทางอินเทอร์เน็ต
 • ห้ามโกหกเกี่ยวกับทักษะ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ต้องเขียนประสบการณ์ทำกิจกรรมที่ทำจริงเท่านั้น

สรุปเกี่ยวกับ Statement of Purpose

การเขียน statement of purpose ที่ดีแบบมีคุณภาพ คือ ต้องเริ่มจากตัวน้องๆ มีแรงบันดาลใจ เป้าหมายในการสมัครเข้าคอร์สมหาวิทยาลัยนั้นๆ เสมอ ซึ่งหากสนใจเนื้อหาการ เขียนแนะนำตัวเองเข้ามหาลัยตัวอย่างดีๆ ลองปรึกษากับทางพี่ๆ จาก Gent Study ที่คอยแนะนำการเขียน Statement of Purpose ที่ดีแก่ผู้เรียนแน่นอนสนใจ ติดต่อ 062-656-5996 หรือแอดไลน์ @gentedutainment