เรียนต่อต่างประเทศ

Queens College Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – Queens College Global Student Success Program Queens College ตั้งขึ้นเมื่อปี 1937 และตั้งอยู่ในเมือง Queens รัฐนิวยอร์คบนพื้นที่กว่าสองร้อยไร่ ถึงแม้จะอยู่ในเมืองให […]

Richard Bland College of William & Mary Global Student Success Program

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – Richard Bland College of William & Mary Richard Bland College of William & Mary มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการโอนย้ายไปยังสถา […]

Roosevelt University (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Roosevelt University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประธานาธิบดี Franklin Roosevelt ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 โดยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก โดย […]

Saint Louis University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Saint Louis University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1818 มีนักเรียนประมาณ 7,500 คน โดยใช้ระบบการศึกษาแบบ 2 Semesters และติดอันดับ 94 ของอันดับ Best College ในปี 2018 มหาวิทยาลัย Sa […]

Suffolk University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

หากน้องๆ กำลังหามหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตั้น Suffolk University มักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมอยู่เสมอ มหาวิทยาลัย Suffolk University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งข […]

Texas A&M University-Corpus Christi (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Texas A&M at Corpus Christi ก่อตั้งในปี 1947 โดยแต่เดิมมีชื่อว่า University of Corpus Christi อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม Texas A&am […]

The University of Kansas – KU (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Kansas (KU) อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1854 ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 28,000 คน สำหรับสาขาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษา ได้แก่ Pharmacy […]

The University of Mississippi (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Mississippi เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1848 ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford รัฐ Mississippi ซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 24,000 คน ทำการสอนในระดั […]

The University of Tulsa (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Tulsa เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ทำการก่อตั้งขึ้นในปี 1824 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 4,400 คน มีหลักสูตรและสาขาให้เลือกมากกว่า 100 สาขา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี, ปริญญาโท, […]

The University of Utah (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Utah เป็็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและใหญ่ที่สุดของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Salt Lake รัฐ Utah ก่อตั้งขึ้นในปี 1850 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 25,000 คน ทำก […]

UMass Boston Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีอเมริกา – University of Massachusetts (UMass) Boston  University of Massachusetts (UMass) Boston Navitas Global Student Success Program (GSSP) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษา […]

UMass Dartmouth Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีอเมริกา – UMass Dartmouth UMass Dartmouth Navitas Global Student Success Program (GSSP) ก่อตั้งขึ้นในปี 1895 และอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Massachusetts ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 8,500 […]

UMass Lowell Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – UMass Lowell UMass Lowell Navitas Global Student Success Program ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีนักศึกษามากมายกว่า 17,000 […]

University of Alabama at Birmingham (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of Alabama at Birmingham เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยในระบบ University of Alabama โดยมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยทางด้านการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 เปิด […]

University of Central Florida – UCF (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Central Florida (UCF) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เดิมใช้ชื่อว่า Florida Technological University โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยพัฒนาหน่วยงานด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกา(Na […]

University of Dayton (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of Dayton เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1850 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dayton รัฐ Ohio ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกของประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน และทางมหาวิทยาลัยมีหลั […]

University of Idaho Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – University of Idaho  The University of Idaho หรือที่รู้จักกันว่า The U of I ก่อตั้งขึ้นในปี 1889 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองนี้ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน […]

University of Illinois at Chicago – UIC (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Illinois at Chicago (UIC) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งในปี 1913 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง Chicago และยังใหญ่ที่สุดของรัฐ Illinois อีกด้วย มหาวิทยาลัย UIC มีโรงเรียนแพ […]

University of New Hampshire Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – University of New Hampshire University of New Hampshire ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 ตั้งอยู่ในรัฐ New Hampshire และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดหนึ่งในหนึ่งร้อยของมหาวิทยาล […]

University of Rhode Island (ONCAMPUS)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Rhode Island เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Rhode Island เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดไม่ใหญ่ โดยมีนักเรียนประมาณ 16,000 คน ก่อตั้งในปี 1892 แต่เดิมถูกตั้งขึ้นสำหรับการเป็นโรงเรียนกสิ […]