เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

Promotion

Frances King School of English

เรียนภาษาอังกฤษที่ London
เรียนภาษาที่อังกฤษ

Frances King, School of English ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 ถือเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพที่มีมาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองจาก British Council, English UK และยังได้รับการคัดเลื […]