เรียนต่อต่างประเทศ

Northeastern University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Northeastern University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านของการวิจัย ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี,ปริญญาโทและปริญญาเอก มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 20, […]