เรียนต่อต่างประเทศ

The University of Mississippi (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Mississippi เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1848 ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford รัฐ Mississippi ซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 24,000 คน ทำการสอนในระดั […]