เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Scholarship

Adcote School for Girls

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Adcote School for Girls เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนดั้งเดิมแบบอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 1907 เปิดรับนักเรียนต่างชาติอายุตั้งแต่ 9 – 18 ปี ภายในโรงเรียนมีอาคารเรียนที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้ […]