เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

St Andrew’s Prep School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St Andrew’s Prep School ก่อตั้งในปี 1877 ตั้งอยู่ในบริเวณที่สวยงามในเมือง Eastbourne ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีความสงบและปลอดภัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยโรงเรียนเปิดรับนักเรียน […]