เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Handcross Park Prep School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Handcross Park Prep School หนึ่งในโรงเรียน Prep School ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโรงเรียนของกลุ่ม Brighton College เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 1887 โดยเปิดรับน […]